งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          Stiebel Eltron และ BGFC ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกวดออกแบบห้องน้ำนักฟุตบอลสนามลีโอสเตเดียมของสโมสร BGFC ในโครงการ Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018@LEO Stadium เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักฟุตบอลเดิม ภายใต้ concept “Modern water solution” โดย การออกแบบต้องมีอุปกรณ์ของ Stieble Eltron เป็นองค์ประกอบ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 125,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร

         โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. – 15 ต.ค. 2561 จัดส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “ประกวดออกแบบห้องน้ำ” จ่าหน้าซองถึง บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จากัด เลขที่ 170/32 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ) 

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : BangkokGlassFC, Line : @StiebelContest, T. 097 1706685 หรือ 097 0317896

คุณสมบัติผู้เข้ำประกวด
          นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการประกวดและชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด

 • นักศึกษาจะต้องรวมกลุ่มทีมละ 3 คน โดยไม่จำกัดชั้นปี
 • ผลงานออกแบบห้องน้ำนักกีฬาสนามลีโอสเตเดียม ที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง Modern Water Solution พื้นที่ 60 ตรม.
 • ส่งผลงานทั้งหมดในรูปแบบบอร์ดนำเสนอผลงาน ขนาด A1 อธิบายแนวคิด แรงบันดาลใจ วัสดุ ใช้จริง พร้อม DVD รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
 • ผลงานที่ออกแบบต้องสามารถนำไปผลิตและใช้งานได้จริง โดยนำเสนอผลงานออกแบบในลักษณะการปรับปรุงห้องน้ำที่มีอยู่เดิมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Stiebel Eltron ได้แก่ Water heater รุ่น
  Stievel chrome 2 เครื่อง , Water storage รุ่น EVS150 4 เครื่องและ Hand dryers รุ่น HTE4 2 เครื่อง เป็นหลักเท่านั้น
 • งบประมาณปรับปรุงห้องน้ำชายสนามลีโอสเตเดียม จำนวน 450,000 บาท โดยรวมค่าแรง ค่าก่อสร้าง และค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ไม่รวมราคามผลิตภัณฑ์ของ Stibel Eltron
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเอง และไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือนำเสนอที่ใดมาก่อนหากพบว่าลอกเลียนแบบจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ทันที
 • คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผลงานออกแบบที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จากัด และ BGFC สามารถนำไปเผยแพร่ในเอกสาร และกิจกรรมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • การส่งผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
 • ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆของการประกวด โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์กำรตัดสิน

 • สามารถสื่อถึงคอนเซปต์การออกแบบ ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 30 คะแนน
 • การนาผลิตภัณฑ์ Stiebel Eltron ไปร่วมออกแบบได้ตรงตามคอนเซ็ปต์ 30 คะแนน
 • ประโยชน์ใช้สอยสามารถใช้ได้จริง 20 คะแนน
 • ความสวยงาม 20 คะแนน

รางวัล มูลค่ำรวม 125,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 50,000 บาท และ โล่เกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 30,000 บาท และ โล่เกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท และ โล่เกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote จานวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาทและใบประกาศนียบัตร โดยจะตัดสินจากผลการโหวตผ่านทาง FB: Bangkok Glass FC ปิดโหวตวันที่ 21-28 ต.ค. 2561

รายละเอียดการประกวด : คลิ๊ก
ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิ๊ก

ปรับปรุงข้อมูล : 28/8/2561 14:30:11     ที่มา : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 345

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพรรณ ตุงคบุรี นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     โดยได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย
25 สิงหาคม 2566     |      223
สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566
     ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566โดย นายภูมิปัญญา บุญสวัสดิ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2566 และนายทินกร บุญพา กรรมการสโมสนักศึกษาฯเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี     เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้นำนักศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพัฒนานักศึกษา การบริหารจัดการ และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในลักษณะเดียวกันของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำนักศึกษาต่างสถาบันอีกด้วยขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
25 สิงหาคม 2566     |      219
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566
     เมื่อวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ จิตสาธารณะต่อสังคม และทักษะศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน ในเรื่องทักษะในการดำเนินชีวิต ทักษะทางสังคม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ มีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย     ภายในกิจกรรมมีการจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“ปลูกต้นไม้ในหัวใจ จากผืนดินสู่แผ่นฟ้า” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย หมอต้นไม้และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี
6 สิงหาคม 2566     |      223
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาโดยมีนักศึกษาที่ได้รับ1. เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 จำนวน 31 คน2. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้นำนักศึกษา จำนวน 17 คน3. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล การประกวดออกแบบฉากหลังพิธีครอบอครูกิ๋นอ้อ ประจำปี 2566 จำนวน 3 คน4. ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล โครงการประกวดการออกแบบ MJU Co Plus Space อาคารอเนกประสงค์ เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ จำนวน 5 คน     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองธิการบดี เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลเรียนดี และอาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา
6 สิงหาคม 2566     |      183